Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Reizen

Reizen

Reizen naar Suriname

Per 01 juli 2022 heeft de Regering van de Republiek Suriname de eenzijdige visumafschaffing voor bepaalde landen ingesteld. Dat wil zeggen dat Staatsburgers van die landen visumvrij mogen afreizen naar Suriname voor toeristische doeleinden en of familiebezoek tot een maximal verblijf van 90 dagen.

De landen waarvoor deze eenzijdige visumafschaffing per 1 mei 2023 niet van toepassing is, zijn:  

de Dominicaanse Republiek, India, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Angola, Ghana, Kameroen, Kenia, Nigeria, Zambia, Zuid-Afrika, Eritrea, Somalië, Egypte, Tunesië, Cuba en Syrië.

Voor alle duidelijkheid: deze maatregel geldt ook voor de Staatsburgers waarmee Suriname een visumafschaffing overeenkomst heeft.

Met deze maatregel moeten alle Staatsburgers de Entry Fee betalen om toegelaten te worden tot het Surinaams grondgebied.

Het tarief van de Entry Fee is gesteld op USD 25,- of Euro 25,-, exclusief de service fee van VFS Global van USD 8,- of Euro 8,-, en dient bij elke binnenkomst te worden betaald.

Per 01 januari 2023 kan de betaling van de “Entry Fee” uitsluitend op de navolgende wijze geschieden:

 1. online via het webadres van VFS Global https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/login

 

De afgifte van de entry fee geschiedt eveneens elektronisch middels het verzenden van de Entry Fee voucher in pdf-formaat naar het emailadres van de  aanvrager.

 • Fysieke betaling bij de onderstaande grensposten:
 • Het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Cayenne en de Dependance van de Republiek Suriname te Saint Laurent, indien u vanuit Frans Guyana afreist
 • De Canawaima Management Company bij South Drain, Nickerie indien u vanuit Guyana afreist  

 

De groepen die uitgezonderd zijn van het betalen van de “entry fee’ zijn:

 1. Personen die in het paspoort nog in het bezit zijn van een geldig visum
 2. Houders van een geldig PSA document
 3. Houders van een geldig PSA kaart (ingezetene op grond van de PSA wet)
 4. Houders van een geldig verblijfsvergunning voor Suriname of verblijf voor onbepaalde tijd (ingezetenen op grond van de vreemdelingenwet)
 5. Personen met aantekeningen in het paspoort (artikel 3 of 21 Wet op Nationaliteit  en Ingezetenschap)
 6. Houders van paspoorten afkomstig uit een der CARICOM lidlanden
 7. Houders van Diplomatic, Service, Special and official paspoort
 8. Houders van Laissez Passer uitgegeven door een Internationale Organisatie
 9. Houders van paspoorten van het Vaticaan Stad
 10. Houders die in transit verblijven op de luchthaven te Zanderij of Zorg en Hoop

 

Personen die voor stagedoeleinden, zaken- en werk gerelateerde bezoeken naar Suriname wensen af te reizen zijn nog steeds visumplichtig.

Visumaanvragen voor zakendoeleinden geschiedt uitsluitend elektronisch via   de onlineapplicatie van VFS Global Suriname: https://suriname.vfsvisa.com/suriname/online/home/index 

Voor stage- en werkgerelateerde doeleinden voor een periode langer dan 3 maanden kan men zich begeven bij een van de vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland of online via voornoemde online-applicatie van VFS Global Suriname door te klikken op Short Stay. Voor meer informatie, klik hier.

Aanvragers kunnen voor advies, assistentie c.q. begeleiding van hun visum- en of Entry Fee voucher aanvraag, terecht bij de customer service desk van VFS, die te bereiken is op de volgende telefoonnummers:

 1. +1 929 214 1755 (VS);
 2. +31 203 690 855 (Nederland);
 3. +597 473822 (Suriname).

 

Of door een e-mail te sturen naar info.suriname@vfshelpline.com