Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Ontdek Suriname

Suriname

Suriname is een onafhankelijke republiek met een president aan het hoofd van de natie. Het land is lange tijd een kolonie van Nederland geweest en verkreeg zijn onafhankelijkheid op 25 november 1975.

De hoofdstad van Suriname is Paramaribo. Het centrum van deze stad kent veel gebouwen uit de koloniale geschiedenis, zowel overheidspanden als particuliere gebouwen. Hiervan zijn heel wat uit hout opgetrokken. De zeer bekende St. Petrus en Paulus Kathedraal geldt als het grootste houten gebouw in het Caribisch gebied. Suriname is het enige Nederlandstalige land op het Zuid-Amerikaanse continent. Het land, dat vaak wordt aangeduid als het hart van de Amazone, staat bekend om zijn culturele diversiteit en prachtig tropisch regenwoud.

Suriname wordt niet alleen geroemd om zijn regenwoud met exotische planten en dieren, maar ook vanwege de enerverende stroomversnellingen, kronkelende en machtige rivieren én de indrukwekkende bergachtige gebieden in het zuiden. Suriname is dan wel een Zuid-Amerikaans land, maar is vanwege zijn ligging ook lid van de Caribische Gemeenschap (CARICOM).

Nederlands is de officiële taal en wordt het meest gebezigd binnen de overheid, het bedrijfsleven, door de media en in het onderwijs. Suriname is daarmee het enige land buiten Europa waar Nederlands de voertaal van een groot deel van de bevolking is.

De bevolking van Suriname is divers en omvat inheemsen – ook wel de eerste bewoners van het land genoemd – creolen, hindoestanen, Javanen, Chinezen, marrons, Joden en Libanezen.

Play Video

Geschiedenis

Suriname heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 3000 vóór Christus. In deze periode bewoonden indianen voor het eerst het land. Suriname werd in 1667 door de Nederlanders overgenomen van Groot-Brittannië. De kolonie, die voornamelijk voor suikerteelt door middel van slavernij werd gebruikt, bleef ongeveer 300 jaar in Nederlandse handen.

Suriname kent verschillende culturen en is een van de weinige landen in Zuid-Amerika met een culturele diversiteit. Deze komt vooral tot uiting in de Surinaamse keuken, talen, religie en de multiculturele samenleving.

Het Nederlands is nog steeds de enige officiële taal. Vrijwel alle inwoners van Suriname spreken Nederlands, terwijl het onderwijs ook in deze taal geschiedt. Andere gesproken talen zijn Sranantongo, Engels, Chinees, Spaans, Portugees.

Culturele verscheidenheid

De bevolking bestaat uit veel verschillende etnische groepen. De oorspronkelijke bewoners zijn de indianen, oftewel inheemsen. Samen met de creolen, Javanen, hindoestanen, Chinezen e Europeanen vormen zij een smeltkroes. Het bijzondere van Suriname is dat de culturen harmonieus naast elkaar leven.

Religie

Voor een land met slechts een half miljoen inwoners is de religieuze diversiteit indrukwekkend. De grootste godsdiensten zijn het christendom, hindoeïsme en de islam. Daarnaast is er sprake van religieuze tolerantie. Zo staan in Paramaribo de moskee en de synagoge naast elkaar, wat uniek is in de wereld.

Unesco-werelderfgoed

Het historisch centrum van Paramaribo is een van de cultureel meest interessante plekken van Zuid-Amerika. Met koloniale gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw staat het historische centrum van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Vooral de oorspronkelijke Nederlandse architectuur is nog duidelijk zichtbaar.

Geografische ligging van Suriname

De Republiek Suriname ligt in Zuid-Amerika en ligt op het noordelijk halfrond. Suriname grenst in het zuiden aan Brazilië, ten westen aan de Coöperatieve Republiek van Guyana en ten oosten aan Frans-Guyana. De grote Atlantische Oceaan is ten noorden van ons land. Suriname wordt economisch en politiek gezien ook gerekend tot het Caribisch gebied. Suriname is lid van de Caribbean Community and Common Market (CARICOM), de organisatie van Caribische landen.

Surinaams Volkslied

Het nationaal volkslied “God zij met ons Suriname” bestaat uit twee versies. De eerste is in het Nederlands en de tweede in Sranan Tongo. Het wordt in deze volgorde gezonden.

Klik hier voor het pdf file van het Surinaamse volkslied

Surinaamse Vlag

De Surinaamse vlag is een belangrijk symbool voor ons land. Op officiële gelegenheden en gebouwen wappert de Surinaamse vlag. De vlag van Suriname bestaat uit een veld in de vorm van een rechthoek, waarop vijf horizontaal lopende balken en een vijfpuntige ster voorkomen. De kleuren, maten en de symboliek van de vlag zijn nauwlettend bepaald.

Kleuren

1. De kleuren van de vijf horizontaal lopende balken zijn
onderscheidenlijk groen, wit, (helder) rood, wit, groen.

2. De groene kleur is samengesteld uit negen delen chromaatgroen en een deel wit. De (helder) rode kleur is samengesteld uit vier delen helderoranje (vermiljoenrood) en zes delen karmijnrood (Geranium).

3. De kleur van de vijfpuntige ster is geel. De gele kleur is samengesteld uit twaalf delen chromaatgeel en een deel wit.

Maten
1. De hoogte en de lengte van de vlag verhouden zich als twee staat tot drie.

2. De hoogten van de balken verhouden zich van boven naar onder -groen, wit, (helder) rood, wit, groen- achtereenvolgens als twee staat tot een staat tot vier staat tot een staat tot twee.

3. Het middelpunt van de omschreven cirkel van de vijfpuntige ster ligt op de verticale middellijn van de vlag. Het hoogste punt van de vijfpuntige ster ligt eveneens op deze middellijn.

4. De lengte van de straal van de omschreven cirkel is gelijk aan de breedte van de groene balk ofwel de helft van de breedte van de (helder) rode balk.

5. De afstand tussen het hoogste punt van de ster
en de bovenste rand van de (helder) rode balk is gelijk aan de afstanden van de twee laagst gelegen punten van de ster tot de onderste rand van de (helder) rode balk.

Symboliek

1. Het groen symboliseert de vruchtbaarheid van Suriname met zijn vele mogelijkheden; tevens verbeeldt deze kleur de hoopvolle verwachting, het nieuwe Suriname.

2. Het wit symboliseert de gerechtigheid; het verbeeldt ook de vrijheid. De witte banen van de gerechtigheid en de vrijheid verbinden het groen van de mogelijkheden van het land met het (helder) rood van de vernieuwing door de daden van de natie.

3. In het (helder) rood staat het helderoranje (vermiljoenrood) als symbool van de vernieuwing· en het karmijnrood voor de liefde die tot daden· leidt. De (helder) rode kleur symboliseert de progressiviteit, het nimmer aflatend streven van de natie zich met de daad te blijven inzetten voor de vernieuwing van mens en samenleving.

4. De ster symboliseert de eenheid van de natie en het geel staat als symbool van de opoffering. De gele ster symboliseert de opofferende eensgezindheid en de gerichtheid op de gouden toekomst. Uit haar licht put de natie de kracht om, met vertrouwen in eigen kunnen, zich opofferingen te getroosten en zich te blijven inzetten voor land en volk.

 

Volgens de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, in Laatste gouverneur, eerste president (1975), is de positie van de punten nog onderwerp van debat geweest en werd ervoor gekozen twee punten omlaag te richten: ‘met beide benen stevig op de grond’.

Het wapenschild

Het wapen vertegenwoordigt het verleden, het heden en de toekomst van Suriname. Het motto is ‘Justitia Pietas Fides’, wat gerechtigheid, geloof en loyaliteit betekent. Het schild is verticaal in tweeën gedeeld. Links van het schild staat een zeilboot die de geschiedenis van Suriname symboliseert. De palmboom rechts op het schild staat zowel voor het heden als voor de toekomst. Het ruitvormige hartschild met daarop een gouden ster symboliseert de toekomst en hoop. Het schild wordt vastgehouden door de eerste bewoners, de inheemsen.

Suriname

In the northern part of South America, there is a hidden gem that many people may not know about. This small country called Suriname has a fascinating history and culture that is worth exploring.
Suriname was once a Dutch colony and gained independence in 1975. The country is home to a diverse population, with a mix of indigenous peoples, Africans, Asians and Europeans. This diverse population has resulted in a unique mix of cultures and traditions.
One of the most interesting things about Suriname is its rich biodiversity. The country is home to the Amazon rainforest, which is home to numerous species of plants and animals. In addition to the rainforest, Suriname also has pristine beaches, mountains and waterfalls.


The story of Suriname is also one of resilience. The country has faced a host of challenges, including political instability and economic strife. However, the people of Suriname have persevered and continue to build a better future for themselves and their families. A specific example of this resilience can be seen in the Maroons, descendants of African slaves who escaped from plantations and formed their own communities in the rainforest. These communities developed their own unique culture and traditions, including music, dance and art.


Despite the challenges, the government has made education a top priority and the literacy rate in Suriname is over 90%. This emphasis on education has helped create a skilled workforce capable of driving the country’s economy forward.


All in all, Suriname is a country full of surprises. From the rich biodiversity to the unique mix of cultures, there is something for everyone to discover. Despite its challenges, Suriname is a country full of hope and potential, and people are working hard to build a better future for themselves and their children. Suriname is a democratic country with a presidential representative democratic system of government. The country has a constitution adopted in 1987 that sets the framework for the country’s political structure.

History of Suriname

Suriname’s history is a complex and fascinating one, with a mix of indigenous cultures, European colonization, African slavery and modern struggles for independence and economic stability.Indigenous peoples, such as the Arawaks, Caribs and Warraus, were the first inhabitants of Suriname. They lived in small, decentralized communities and subsisted on fishing, hunting and farming.
Spanish explorers arrived in the region in the 16th century, followed by the Dutch in the 17th century. The Dutch established plantations along the Suriname River, where they grew crops such as sugar cane, coffee and cocoa. To work these plantations, the Dutch brought enslaved Africans from West Africa to Suriname, who were treated cruelly and forced to work long hours under bizarre conditions. The abolition of slavery in 1863 did not immediately bring freedom to the enslaved people of Suriname, as they were forced to work on the plantations as indentured servants. It was not until 1873 that the last group of contract workers arrived in Suriname.
In the early 20th century, Suriname began to see a rise in nationalism and calls for independence. In 1954 Suriname became an autonomous region within the Kingdom of the Netherlands. It was not until 1975 that Suriname gained full independence from the Netherlands and became a sovereign state with its own government.

Today, Suriname is a country with a rich and diverse culture, a growing tourist industry and a young, well-educated population. Although the country’s history has been marked by difficult periods, people continue to work towards building a better future for themselves and their families.

 

Government

Suriname is a country that values democracy and the rule of law. While the country has faced a myriad of political challenges, including periods of instability and authoritarian rule, it has made significant progress in recent years in strengthening its democratic institutions and ensuring its citizens’ voices are heard.
The government of Suriname is divided into three branches: the executive, the legislative and the judiciary. The executive branch is headed by the president, who is both head of state and head of government. The president is elected by the National Assembly, which consists of 51 members who are elected to five-year terms.

The legislature is responsible for making laws and consists of the National Assembly. The members of the National Assembly are elected by the people through a system of proportional representation. The National Assembly has the power to pass the budget and pass laws, which are then signed into law by the president.

The judiciary is responsible for interpreting the law and enforcing its compliance. The judiciary is independent from the other branches of government and is headed by the Supreme Court, the highest court in the country.
Suriname is divided into ten districts, namely:

District
1. Paramaribo
2. Wanica 
3. Commewijne
4. Marowijne
5. Para
6. Brokopondo
7. Saramacca
8. Coronie
9. Nickerie
10. Sipaliwini

 Capital
1. Paramaribo
2. Lelydorp
3. Nieuw Amsterdam
4. Albina
5. Onverwacht
6. Brokopondo
7. Groningen
8. Totness
9. Nieuw Nickerie
10. Sipaliwini

Each district is headed by a district commissioner, who is appointed by the President.