Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Regering

Regering

De Republiek Suriname, gelegen aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika, opereert onder een democratisch regeringssysteem. De politieke structuur van het land wordt gedefinieerd door een grondwet die de principes van bestuur en de fundamentele rechten van zijn burgers vastlegt. Suriname verkreeg onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden op 25 november 1975, en sindsdien heeft het zijn politieke landschap ontwikkeld om democratische praktijken en representatief bestuur te bevorderen.

Het Uitvoerende Gezag van de Surinaamse regering staat onder leiding van de President, die zowel het staatshoofd als het regeringshoofd is. De President wordt gekozen door de Nationale Assemblee, het wetgevende orgaan van het land, dat bestaat uit 51 leden. Deze leden worden gekozen via evenredige vertegenwoordiging bij algemene verkiezingen die elke vijf jaar plaatsvinden. De President heeft aanzienlijke bevoegdheden, verantwoordelijk voor het benoemen van ministers om het Kabinet van Ministers te vormen, die belast zijn met het beheren van verschillende overheidsdepartementen en -instanties.

De Wetgevende Macht, vertegenwoordigd door de eenkamerige Nationale Assemblee, heeft de macht om wetten te maken, te wijzigen en aan te nemen die het land regeren. Het speelt een cruciale rol bij het vertegenwoordigen van de belangen van het Surinaamse volk en het uitoefenen van parlementair toezicht op de Uitvoerende Macht. De leden van de Nationale Assemblee worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging, waarbij politieke partijen zetels ontvangen op basis van het percentage stemmen dat ze behalen bij de verkiezingen.

Bovendien opereert de rechterlijke macht onafhankelijk en dient als de derde tak van de regering. Het gerechtelijk systeem van Suriname zorgt voor de toepassing van de wet en beschermt de rechten en vrijheden van zijn burgers. Het Hof van Justitie fungeert als het hoogste gerechtshof in het land, waarbij beroepen worden behandeld en belangrijke juridische beslissingen worden genomen die de jurisprudentie van het land vormgeven.

Suriname is verdeeld in tien administratieve districten, elk bestuurd door een Districtscommissaris die is benoemd door de President. De tien districten zijn:

 

District

 

hoofdstad

1.

Paramaribo

 

Paramaribo

2.

Wanica

 

Lelydorp

3.

Commewijne

 

Nieuw Amsterdam

4.

Marowijne

 

Albina

5.

Para

 

Onverwacht

6.

Brokopondo

 

Brokopondo

7.

Saramacca

 

Groningen

8.

Coronie

 

Totness

9.

Nickerie

 

Nieuw Nickerie

10.

Sipaliwini

 

Sipaliwini

 


The government system of Suriname encourages open and inclusive political participation, allowing multiple political parties to exist and compete in the democratic process. The country’s multi-ethnic and culturally diverse society contributes to the vibrant political discourse and representation, reflecting the interests of various communities.

 

Suriname’s government system is founded on democratic principles, empowering citizens to elect their representatives, and fostering checks and balances between the Executive, Legislative, and Judicial branches. Through active political engagement, the country aims to strengthen its democratic institutions, promote social cohesion, and chart a sustainable path towards prosperity and progress for all Surinamese citizens.