Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Nederland

PSA Document

WAT IS EEN PSA DOCUMENT?

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren (middels het aanvragen van een PSA document).

VOORDELEN VAN HET PSA DOCUMENT
Een persoon met een geldig PSA document:

  • Heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist;
  • Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
  • Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden – in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
  • Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.

PSA document aanvragen
U heeft belangstelling voor het PSA document.
De uitvoerende instantie is het Onderdirectoraat Consulaire Zaken v/h Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in Paramaribo.

Het PSA document kunt u online aanvragen via het PSA aanvraagformulier.
Het is noodzakelijk dat u eerst de informatie op de webpagina doorneemt voordat u overgaat tot het invullen van het aanvraagformulier.

De afhandeltermijn is ongeveer 6 – 8 weken.
Elke aanvrager dient een separaat formulier in te vullen.

Op de PSA webpagina kunt u (rechts) de volgende informatie open klikken.

Personen van Surinaamse Afkomst (Wie komt ervoor in  aanmerking)Uitzonderingen
Voorbereiding van de PSA aanvraag (stappen)Voordelen van het PSA document
Termijn van afhandelingGeldigheidsduur/verlenging
Benodigde documenten/bewijsstukkenVerlies van het recht op de PSA Status
Betaling van leges (betalingsinstructies)PSA aanvraagformulier

U kunt thans gebruik kunnen maken van het beveiligde PSA aanvraagformulier.

Overige bijzonderheden
De houder van een PSA document is geen ingezetene van Suriname.

Ingezetene van Suriname worden via de PSA wet
Wat als u houder van een PSA document bent en besluit om er te gaan/blijven wonen?
Houders van een PSA document hebben de mogelijkheid om zich te laten inschrijven als ingezetene van Suriname als men besloten heeft om er te gaan wonen (remigreren). 
U dient er rekening mee te houden dat u onder meer een uitschrijvingsbewijs van het woonland nodig zal hebben.

Ik wil ingezetene van Suriname worden –  informatie over het proces van inschrijving.

PSA kaart – afbeelding van het bewijs van ingezetenschap/ID.

De houder van een PSA kaart is ingezetene van Suriname en heeft verblijf voor onbepaalde tijd verkregen.

Wet PSA –  de tekst van de wet

Meest gestelde vragen over het PSA document en de (PSA) ID kaart