Facebook
WhatsApp
LinkedIn

China

Rijbewijzen

Informatie voor houders van een Surinaams rijbewijs.

Houders van een Surinaams rijbewijs die in China wonen, kunnen bij de Ambassade van de Republiek Suriname in Beijing een verlenging, duplicaat of internationaal rijbewijs aanvragen.

Benodigde documenten:


1. Origineel aanvraagformulier in kleur in tweevoud (ingevuld en ondertekend). (Download hier)

2. Geboorteakte van de Burgerlijke Stand (CBB). Deze moet worden afgeleverd bij de Consulaire Zaken afdeling in Suriname door een familielid of vriend.

– voor een verlenging van het rijbewijs: een duidelijke kleurenkopie van het rijbewijs.

– voor een duplicaat rijbewijs (in geval van verlies): een kleurenkopie van het officiële politierapport over het verlies van het rijbewijs, ondertekend door de politieagent en met politiestempel. Een kleurenkopie van uw geldige identiteitsbewijs (ID-kaart/geldig paspoort).

– voor internationaal rijbewijs: een duidelijke kleurenkopie van het geldige nationale rijbewijs.

3. Drie (3) recente kleuren pasfoto’s: witte achtergrond, beide oren zichtbaar, zonder hoofddeksel. Geen oorbellen voor mannen.

4. Een kleurenkopie van het echtscheidingsbewijs, indien uw getrouwde naam op het rijbewijs staat maar u nu gescheiden bent. In geval van overlijden van de echtgenoot, een kopie van de overlijdensakte.

5. Een origineel gezondheidscertificaat (niet ouder dan één maand) met betrekking tot de bekwaamheid (met/zonder medische beperkingen) om een ​​motorvoertuig te besturen, met handtekening en stempel van de arts.

6. Kleurenkopie van betalingsbewijs.

Opmerking: Punt 4 is niet van toepassing bij het aanvragen van een internationaal rijbewijs uit Suriname.

Indiening: De aanvraag voor verlenging van het rijbewijs kan worden ingediend vanaf 3 maanden voor de vervaldatum. Alle benodigde documenten moeten naar de Ambassade worden gestuurd voor verwerking.

Kosten:

  • Verlenging rijbewijs: USD 100,- of RMB 700,- (inclusief administratiekosten vanaf 1 augustus 2021)
  • Duplicaat rijbewijs: USD 125,- of RMB 875,- (inclusief administratiekosten vanaf 1 augustus 2021)
  • Internationaal rijbewijs:

Betaalmethode: Alleen via bankoverschrijving. (zie AMBASSADE BANKGEGEVENS)

Opmerking:

Als het rijbewijs meer dan 1 (één) jaar is verlopen en minder dan 3 (drie) jaar, moet naast USD 100.- vanaf het begin van het tweede vervaldag jaar, een bedrag van minimaal USD 120.- worden betaald, verhoogd met USD 5.- vanaf elke volgende maand tot het moment van indiening van de aanvraag, uiterlijk 1 maand voor de “vervaldatum” in het 3e vervaldag jaar. Voorbeeld: het rijbewijs is verlopen op 01-06-2012, dan moet de aanvraag (met vereiste documenten) worden ingediend vóór 01-05-2015 (3e vervaldag jaar). Rijbewijzen waarvan de geldigheid meer dan 3 (drie) jaar is verlopen, worden niet verlengd.