Facebook
WhatsApp
LinkedIn

China

Surinaams Paspoort

Aanvraag voor een nieuw Surinaams paspoort.

Om problemen bij het vernieuwen van uw verblijfsvergunning te vermijden en om een vakantie in het buitenland te plannen, is het belangrijk dat u een paspoort heeft dat minimaal 6 (zes) maanden geldig is.
Let op de vervaldatum van uw paspoort en vraag tijdig vernieuwing aan.
Met een verlopen paspoort kunt u niet naar Suriname reizen als er sprake is van een urgentie.
Houd er rekening mee dat u een aanvraag voor een nieuw paspoort bij de Ambassade kunt indienen vanaf 8 (acht) maanden vóór de vervaldatum van uw huidige paspoort.
Uw huidige paspoort wordt niet ingehouden tijdens de verwerking van uw aanvraag, dus u zult op geen enkele manier beperkt zijn.
De verwerkingstijd voor het verkrijgen van een nieuw paspoort nadat u uw aanvraag heeft ingediend, is vastgesteld op minimaal 3 (drie) maanden.
Minderjarige kinderen worden niet langer opgenomen in het paspoort van de ouder(s). Ze moeten een eigen paspoort aanvragen.
Een paspoort kan ook worden aangevraagd voor een pasgeboren kind met de geboorteakte en andere ondersteunende documenten.

Vereisten voor de aanvraag van een nieuw paspoort:

 • Twee (2) volledig ingevulde KLEUR geprinte paspoortaanvraagformulieren (Vul het formulier in het Nederlands of Engels in en houd uw handtekening binnen het aangewezen vak);
 • Twee (2) volledige kopieën van het oude paspoort in KLEUR (inclusief de lege pagina’s);
 • Drie (3) identieke pasfoto’s (zie criteria voor pasfoto’s);
 • Twee (2) kopieën van de Surinaamse ID-kaart in kleur (indien beschikbaar);
 • Twee (2) kopieën van de aankondiging van de nationaliteit of kennisgeving van het Ministerie van Justitie & Politie;
 • Twee (2) kopieën van de geboorteakte;
 • Twee (2) kopieën van het huwelijksakte of van de relatie;
 • Twee (2) kopieën van de verblijfsvergunning (indien buiten China);
 • Twee (2) kopieën van het bankafschrift (gelieve te betalen bij de Bank of China volgens onderstaande informatie).
 • Als het oude paspoort niet kan worden overlegd, moet er een rapport van de politie worden ingediend.
 • Aanvragers buiten het vasteland van China moeten een verklaring overleggen van de relevante autoriteit van hun land/ SAR van verblijf, waarin staat dat ze geen houder zijn van een paspoort van hun land/ SAR van verblijf.

De aanvrager kan bovengenoemde documenten persoonlijk bij de Ambassade indienen of per betrouwbare koerier laten versturen.

Download hier het aanvraagformulier en print in kleur

Klik hier voor paspoortkosten op Kanselarijrechten

BANKGEGEVENS VAN DE AMBASSADE

Kosten in RMB zijn alleen van toepassing op Surinaamse staatsburgers die in het vasteland van China wonen.