Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Ghana

Ambassadeur Graand-Galon overhandigt geloofsbrieven aan President Ramaphosa

Op dinsdag 09 april 2024 heeft de Buitengewoon- en Gevolmachtigde Ambassadeur van de Republiek Suriname in Accra, Ghana, Fidelia Graand-Galon, haar geloofsbrieven overhandigd aan de President van de Republiek Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa. De ceremonie vond plaats in het Sefako M. Makgathi Presidentieel huis te Pretoria in  Zuid-Afrika.

Ambassadeur Graand-Galon deelde in haar toespraak mee dat Suriname ernaar streeft de bilaterale relatie met Zuid-Afrika te verdiepen, door het creëren en benutten van beschikbare mogelijkheden om een wederzijds voordelige relatie tot stand te brengen. Zij gaf verder aan dat zij op het gebied van mineralen samen met de regering en het volk van Zuid-Afrika wil werken om de wereld tot een betere plek te maken.

Na de overhandiging van de geloofsbrieven, feliciteerde President Ramaphosa de Ambassadeur en gaf haar de verzekering ervoor te zullen zorgen een bevorderlijk klimaat te scheppen voor een soepel verloop van hun taak. President Cyril Ramaphosa ontving bij dezelfde gelegenheid geloofsbrieven van vijftien andere ambassadeurs.