Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Nederland

Burgerzaken (overig)

INFORMATIE VOOR HET OPVRAGEN VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME

U kunt hier het aanvraagformulier A en de verdere bijzonderheden downloaden voor het aanvragen van een van de volgende documenten.

GEBOORTEAKTE€85 BEWIJS VAN INSCHRIJVING/AFSCHRIJVING€75
ERKENNINGSAKTE€85 VERKL. EX-NEDERLANDERSCHAP€75
BEWIJS VAN ONGEHUWDE STAAT€75 VERKLARING OMTRENT DE NATIONALITEIT€75
HUWELIJKSAKTE€85 OVERLIJDENSAKTE€85
ECHTSCHEIDINGSAKTE€85 INLICHTINGEN OMTRENT WOONPLAATS€75

Tarieven inclusief 20 euro administratiekosten en 20 euro apostille kosten. (31 augustus 2022)

Geboorteakte zonder apostille
Voor het aanvragen van een PSA document heeft u tevens een geboorteakte van Suriname nodig.
De geboorteakte uit Suriname zonder apostille (speciale legalisering) kost 65 euro (inclusief 20 euro administratiekosten). U kunt hier het formulier downloaden.

Bewijs van Goed Gedrag
Indien u in Suriname woont of heeft gewoond kunt u een Bewijs van Goed Gedrag aanvragen.
Het daarvoor bestemde formulier en informatie over de procedure kunt u hier downloaden

Stamboom of inlichtingen uit het Testamentenregister
Wat is een stamboom?

De stamboom is een schema of overzicht met de familierelaties van verschillende generaties van één geslacht. Het wordt afgegeven voor:

  1. het opmaken van een notariële akte in geval van een opengevallen nalatenschap;
  2. het opmaken van een testament;
  3. bijzondere gevallen; aangevraagd door diverse instanties t.b.v. boedelkwesties, het pandhuis etc.

Op de website van het CBB Suriname staat er wie een stamboom kan aanvragen en wat er daarvoor nodig is.

Indien u via het Consulaat van Suriname te Amsterdam een stamboom wenst aan te vragen zendt u ons dit formulier ingevuld en ondertekend met de vereiste documenten per post toe.

Postadres
Consulaat Generaal van de Republiek Suriname
De Cuserstraat 11, 1081CK, Amsterdam

Wijze van betaling
U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.
Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de afdeling Burgerzaken ter voorkoming van misverstanden.

Bankgegevens
ABN-AMRO
Consulaat Generaal van Suriname in Amsterdam
NL47ABNA0549316922  
(Swift) BIC-code =ABNANL2A  
Verplichte vermelding/omschrijving: het soort document dat u aanvraagt en uw volledige voor-en achternaam

Zodra het door u aangevraagde document vanuit Suriname is ontvangen, wordt u daarvan in kennis gesteld. U kunt het document persoonlijk in ontvangst nemen of per aangetekende post ontvangen na betaling van de administratie/verzendkosten van EURO 20.– te hebben voldaan.

Contactgegevens
Tel: 020 – 642 6137  of   020 – 642 6717, kies 5
Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

E-mail: cons.amsterdam@gov.sr