Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Brazilië

Ambassadeur Ramkisoen overhandigt geloofsbrieven aan President Noboa Azín van Ecuador

Op woensdag 26 maart 2024 heeft de niet-residerende Ambassadeur van de Republiek Suriname bij de Republiek Ecuador, Angeladebie Ramkisoen, officieel haar geloofsbrieven overhandigd aan de President van de Republiek Ecuador, Daniel Noboa Azín. Dit evenement vond plaats in Palacio de Carondelet, het Presidentieel Paleis te Quito, in het bijzijn van de Minister van Buitenlandse Zaken en Menselijke Mobiliteit, Gabriela Sommerfeld Rosero.

President Noboa Azín heeft Ambassadeur Ramkisoen van harte welkom geheten en wenste haar een succesvolle termijn toe. Vermeldenswaard is dat Ambassadeur Ramkisoen de eerste vrouwelijke Ambassadeur van Suriname is bij de Republiek Ecuador.

Tijdens het bezoek van Ambassadeur Ramkisoen aan Quito heeft zij meerdere beleefdheidsbezoeken gebracht aan diverse Ecuadoraanse autoriteiten. Het doel van deze bezoeken was het verkennen van mogelijkheden om de samenwerking tussen Suriname en Ecuador uit te breiden op politiek, economisch en sociaal gebied. Deze inspanningen bouwen voort op de diplomatieke relaties die sinds 22 juni 1978 tussen Suriname en Ecuador bestaan, en die een stevige basis vormen voor het verder ontwikkelen van samenwerkingen op diverse terreinen.

Suriname en Ecuador werken op internationaal niveau samen, binnen de organisatie van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), en wel op de gebieden van, onder andere, milieu en veiligheid.

Ecuador is wereldwijd de grootste exporteur van bananen en derde grootste cacaoproducent. Daarnaast is het land een belangrijke exporteur van petroleum, garnalen en snijbloemen.