Facebook
WhatsApp
LinkedIn

België

Over ons

Welkomstwoord Ambassadeur
Beste bezoeker,

Namens de Ambassade van de Republiek Suriname in het Koninkrijk van België en voor de Europese Unie heet ik u van harte welkom op onze website.


De ambitie van deze website is om haar bezoekers een breed scala aan informatie te bieden met betrekking tot de taken en diensten van de Ambassade, alsook handels- en investeringsmogelijkheden en feiten over de Republiek Suriname en zijn overheidsinstellingen, evenals bilaterale betrekkingen.


De solide en duurzame relatie tussen de Republiek Suriname, het Koninkrijk van België, de Europese Unie en de landen waar de ambassade geaccrediteerd is, vormen een goede basis om onze gemeenschappelijke belangen te bevorderen en een win-win relatie voor alle betrokken landen te creëren.


Het is voor mij een ongekende eer om de Republiek Suriname te mogen vertegenwoordigen in België, een prachtig land waarmee Suriname sinds de onafhankelijkheid van 1975 een vriendschappelijke, duurzame en dynamische bilaterale relatie onderhoudt.


In mijn functie als Ambassadeur zal ik mij uitermate inzetten om deze relatie verder te versterken.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website. Ik hoop dat u via deze website en onze sociale mediakanalen contact houdt met de Ambassade. Wij waarderen uw mening, opmerkingen en feedback.

Ambassade Informatie

De diplomatieke vertegenwoordiging van de Republiek Suriname te Brussel bij het Koningkrijk België en de Europese Unie, heeft tot taak het door de Surinaamse regering uitgestippeld buitenlandsbeleid uit te voeren. 

De focus van de Ambassade is het versterken van economische banden, promotie van handel en investeringen, legale migratie, culturele, gezondheid -en publieke diplomatie en het bijdragen aan de internationale rechtsorde, één ander binnen het juridisch- en beleidskader van Suriname, de regels van de internationale organisaties waar Post Brussel aan deelneemt en met inachtneming van de Belgische en Europese wetgeving.


Het Meerjaren Ontwikkelingsplan van Suriname, het Herstelplan van Suriname en het beleidsplan van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking (BIBIS), wordt door Post Brussel als leidraad gebruikt voor de uitvoering van de daarbij behorende beleidsaspecten.


De Republiek Suriname en het Koninkrijk België onderhouden sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 banden met elkaar en delen voor een groot deel dezelfde taal.

De Ambassadeur

Ambassadeur Gilbert A. Van Lierop

Gilbêrt van Lierop is in 1983 geboren in Paramaribo, Suriname. Hij is ingenieur met een focus op Informatica en heeft een Master of Science in Strategic Management and Business Administration. Voordat hij Ambassadeur werd was hij docent actief op meerdere HBO-instellingen in Suriname, bestuurder van verschillende organisaties en beleidsadviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).