Facebook
WhatsApp
LinkedIn

België

Suriname en België verdiepen samenwerkingsrelatie

Op dinsdag 21 maart 2023 legde een Belgische delegatie een werkbezoek af aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De Belgische delegatie stond onder leiding van Bart Verstraete en Marlies Elebaut van Dienst Vreemdelingen Zaken terwijl de delegatie van het ministerie van BIBIS onder leiding stond van ambassadeur Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken.

Het voornaamste doel van deze meeting was om het samenwerkingsverband tussen beide landen te verdiepen en uit te bouwen, ten einde betere uitvoering te geven aan de wetgeving en regelgeving inzake het personenverkeer. Dit bezoek is het gevolg van de ondertekening van de Memorandum of Understanding (MoU) over migratie tussen Suriname en België.

Tijdens het bezoek van de Belgische delegatie is er geëvalueerd over de uitvoering van de MoU en is de eerste erkenning van de Benelux teksten en het visumvrij reizen van houders van diplomatieke paspoorten besproken. De delegatie voerde ook bilaterale gesprekken met enkele vak-ministeries waaronder de ministeries van Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Transport, Communicatie en Toerisme, Volksgezondheid en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering is er informatie gedeeld tussen beide landen met betrekking tot de statistieken over wederzijdse statussen van het aantal personen dat in beide landen vertoeft. Daarnaast is er breedvoerig gesproken over het uitwisselingsprogramma en het traject betreffende circulaire migratie, waarbij ook de projecten per vak-ministeries aan de orde kwamen. Aan de hand van wederzijdse behoefte van beide landen zal dit verder worden verdiept.

Tijdens het tweede gedeelte van de vergadering zijn de volgende overeenkomsten nader toegelicht, te weten, de overeenkomst inzake terugname en overname van personen en de overeenkomst inzake visumvrijstelling voor houders van diplomatieke paspoorten. Beide partijen zijn het erover eens dat het migratiebeleid tussen beide landen ordelijk moet verlopen.